Wiki colposcope

Sok ipari üzemben és raktárban robbanásveszély áll fenn. Ilyen kockázat akkor fordul elõ, ha a közegben olyan folyadékokat vagy szilárd anyagokat választanak ki, amelyek robbanásveszélyes gázokat képeznek, vagy amelyek hibásan keverednek.

A robbanásveszélyes légkör általában akkor fordul elõ, ha a belsõ tér túl meleg, vagy ha van egy úgynevezett elektromos ív. Esetenként robbanásveszély lép fel, ha szikra keletkezik a helyen.

A speciális gyárak és az ipari üzemek általában jól védettek a robbanások ellen, de néha hiányzik az ilyen lakások gondolata, amikor például a benzinkutak, ahol a robbanásveszélyt gyakran az ott tartózkodó emberek okozzák - képzetlen, véletlen, csepegtetõ cigaretta a robbanásveszélyes téren.A különleges robbanásvédelmet nemcsak a benzinkutakra, hanem a repülõterekre is ki kell terjeszteni, a szennyvíztisztító telepeken is, azokban a helyiségekben, ahol a gabona malmok vannak rögzítve. Veszélyes robbanások léteznek mind a hajógyárakban, amit nem mindannyian tudunk.

A magas helyeket egy olyan törvény veszi körül, amely megköveteli a különleges robbanásvédelem kiterjesztését. Ahhoz, hogy jogszerûen mûködjön, a tulajdonosoknak és az ilyen lakásokról döntõ személyeknek bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, mint pl.

A robbanásvédelemre vonatkozó szabályozások többségét az Európai Unió hozza létre, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi szabályozás természetesen a közösségünkhöz való visszatérésünkhöz vezet.A robbanásveszélyes növény minden egyes tulajdonosának pontosan be kell mutatnia a helyszín sajátosságait a jelentésben, és bemutatnia kell az esetleges forgatókönyveket azokban az esetekben is, amelyekben a betegség kitörhet.