Kohaszat 8

Jelenleg a kohászat egy olyan rész, amely nemcsak a mûanyag formázási folyamatok és öntödék, hanem magában foglalja a makro határokon belüli struktúrák tanulmányozását is. A jelenlegi feladatban általában a metallográfiás mikroszkópokon végzik a kutatást.

A mikroszkópia néhány száz évvel ezelõtt jelent meg. Azonban csak viszonylag nemrégiben egy másik módszer a mikroszkópia használatára került sor a kohászatban. A jelenlegi szakaszokban szükségesek a mérnöki intézkedésekkel való munka során. Most a terepen a metallográfiai mikroszkópok a legkönnyebben visszakereshetõek, amelyeket többek között fémfoltok vagy áttörések keresésére használnak. Ugyanaz a képalkotó technológia, amelyet átlátszatlan mintákon végeznek. A fémrajzi mikroszkópok közé tartoznak többek között az elektronmikroszkópok, amelyek az atomszint és a fénymikroszkópok szerkezetének megfigyelését biztosítják, kisebb nagyítással. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával végzett megfigyelések különösen fontosak, mivel ennek köszönhetõen az árucikkben különbözõ típusú mikrokockákat észlelhetünk vagy megindíthatjuk õket. Az is lehetséges, hogy kiszámítsuk a fázisrészt, és ezenkívül meghatározzuk a pontos fázisokat. Ennek köszönhetõen még mindig meghatározhatjuk a zárványok számát és módját, továbbá számos más fontos elemet a kohászat szempontjából. Például, az újonnan létrehozott anyagok gyakran mikroszkópos megfigyelései lehetõvé teszik az anyagszerkezet specifikus megfigyelését, melynek köszönhetõen a jövõben számos nemkívánatos meghibásodást tudunk megakadályozni.

A metallográfiai mikroszkópok használata rendkívül fontos, mivel ennek köszönhetõen gyorsan felismerhetjük az anyaghibákat. De, hogy az ilyen típusú berendezések kezelése finom legyen. Ezért csak a szakképzett személyek végezhetnek vizsgálatokat.