Figyelemmel kiseri a biztonsagi eloirasokat

Az ATEX az Európai Unió jogi dokumentuma, amely szabályozza azokat a biztonsági követelményeket és egészségügyi ellenõrzéseket, amelyeket minden, a robbanásveszélyes környezetben végzett tevékenységre szánt terméknek meg kell felelnie. A legfrissebb információk a 2014/34 / EU hatályos ATEX szabványok egységesítésének munkáját követõen 2016. április 20-án lépnek hatályba. Minden cikknek a következõ jelölésekkel kell rendelkeznie:

Psorilax

1. CE-jelölés, 2. a tanúsítványt kiadó egység azonosító száma, 3. Robbanásvédelmi szimbólum, 4. robbanási csoport, 5. felszerelési kategória, 6. robbanásvédelmi típus, 7. robbanási alcsoport, 8. hõmérsékletosztály.Minden eszköz létezik, úgy, hogy nem jelent veszélyt a gyártás során. A tanúsítvány kiadása a meghatalmazott személyek által (pl. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - igazoló és tanúsító kutatóintézet Gliwice az alábbi eljárásokhoz kapcsolódik: 1. EK-szabványvizsgálat - megvizsgálja, hogy az edény megfelel-e az alapvetõ követelményeknek 2. a termelés minõségbiztosítása - a minõségbiztosítási rendszert megerõsítõ eljárás, a termék CE-jelöléssel történõ jelölése és a megfelelõségi nyilatkozat kiadása, 3. termékellenõrzés - a termék meghatározásakor a termék meghatározásakor elõállított kérdések és tesztek eljárása; az alkalmazott minõségbiztosítási rendszer, beleértve a végsõ ellenõrzést és a termék élményét, 5. együttmûködés típusa - az egyes gyártott példányok szükséges tesztelésének eljárása a gyártó által, a biztonsági tervben a szinkronizáció az EK szabványvizsgálati tanúsítványban leírt típussal és az elvben ismertetett követelményekkel. a termelés szerepe - a berendezések mûszaki dokumentációjának elkészítésének eljárása, a dokumentumokat az utolsó gyártott példánytól számított 10 évig meg kell õrizni, 7. a mûszaki dokumentáció átadása a bejelentett vállalatnak a tárolóban, dokumentáció általános leírás, tervezés, rajzok, diagramok, leírások, szabványok, tesztek és számítások eredményei, megfelelõségi nyilatkozat, 8. az egységgyártás ellenõrzése.