Energiatakarekos izzokkal energiatakarekos

Az energiaszabályozás szinte minden iparágban, az épületek vagy a vállalkozások hatalmában nagyon fontos szám. A kapcsoló-leválasztók és a tápkapcsolók számos gyártó közvetlen kínálatából állnak. Mindannyian emlékeznek arra, hogy az általa javasolt rendszerek régiek, messzemenõ és más helyzetekhez igazítva.

A tápkapcsolók fõ elõnyei kétségtelenül kis méretûek, egyszerû telepítési és használati eljárás, és mindenekelõtt a segédberendezések igen nagy választéka.

A tápkapcsoló egy olyan edény, amelyet akkor adnak meg, ahol az erõsségek nagyon intenzív elõnyt biztosítanak. Célja, hogy biztosítsa más elektromos eszközök védelmét a lehetséges túlterhelés vagy rövidzárlat hatásai ellen. Az elektromos konstrukciók közötti különbségek eloszlásának ellenõrzésérõl szóló tervben még megvitatjuk.

Az áramköri megszakítók alapelosztása alacsony feszültségû, középfeszültségû és nagyfeszültségû megszakítók. Az alacsony feszültségû megszakítók jellemzõje, hogy az 1000 V-nál alacsonyabb üzemi feszültség, és a legegyszerûbb módja az ívkapcsoló. A közepes feszültségû kapcsolók általában 10 000 leállást biztosítanak.

A nagyfeszültségû kapcsolók esetében két technológiával készülnek: holt-tartály és élõ tartály. A végrehajtás módja a tápkapcsoló, de mechanikai szilárdsága közötti különbségekre is vonatkozik. A holt-tartályos technológiában gyártott megszakítók határozottan nagyobb erõvel és rendkívül súlyos kapcsolóstabilitással vannak meghatározva. A nagyfeszültségû megszakítók általában az ív eloltására használt közeg típusának köszönhetõk.